Taal

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft in vergelijking met leeftijdgenootjes.

Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het begrijpen van taal, de zinnen kunnen kort en ongestructureerd zijn, uw kind weet weinig woorden en/of het vertellen van een verhaal is moeilijk.

Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals een spraakontwikkelingsachterstand, een algehele ontwikkelingsachterstand, een gehoorprobleem.

Soms wordt er door de logopedist, leerkracht of arts een algeheel ontwikkelingsonderzoek (psychologisch, logopedisch en gehooronderzoek) geadviseerd. In een onderzoeksinstituut kan dan worden bepaald of er sprake is van stoornissen die de (taal)ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren.

Het is van groot belang dat de vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Een kind heeft tussen 0 en 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van taal. De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de latere taal/denkontwikkeling.

Door een vertraagde taalontwikkeling kunnen leerproblemen en sociaal-emotionele problemen ontstaan. Wanneer het kind moeite heeft met begrijpen of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan hij/zij bepaald gedrag vertonen. Zo kan het kind bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en het begrijpend lezen.

Informatie over vertraagde taalontwikkeling:

www.kindentaal.nl
www.logopedie.nl