Stem

Stemproblemen en stemstoornissen kunnen ontstaan door allerlei oorzaken zoals infecties (griep, keelontsteking), problemen van de luchtwegen (allergieën of astma), problemen van neurologische aard zoals stemplooiverlamming, een CVA (herseninfarct) of bepaalde ziektebeelden (ziekte van Parkinson), hormonale afwijkingen, kwaadaardige tumoren.
Maar ook als er geen medische problemen zijn, kunnen er stemklachten ontstaan. Een verkeerde manier van spreken, verkeerd stemgebruik, overbelasting van de stem, spanning en stress kunnen een normaal functioneren van de stem belemmeren. Als dit maar lang genoeg aanhoudt, of als er meerdere factoren zijn die de stem negatief beïnvloeden, kan je een stemstoornis ontwikkelen.
Veel stemproblemen ontstaan door (een combinatie van) factoren die op zich niet ernstig hoeven te zijn.

Wanneer de stemklank is veranderd – bijvoorbeeld hees is geworden – en dit houdt langer dan een paar weken aan, is het raadzaam naar de huisarts te gaan.

Andere klachten die kunnen optreden bij stemproblemen en stemstoornissen zijn: een slechtere stemkwaliteit (hees, schor, wegvallen van de stem), keelpijn of moe worden van het spreken.

Stemklachten kunnen snel leiden tot verkeerd stemgedrag, dat vervolgens weer leidt tot nieuwe klachten. Het is daarom altijd goed om advies te vragen aan een logopedist wanneer er stemklachten zijn, ook al wordt er geen lichamelijke of medische oorzaak gevonden. De logopedist zal op grond van de klacht, anamnese (voorgeschiedenis) en logopedisch onderzoek van de stem, een diagnose stellen. Op basis hiervan wordt in overleg met de patiënt een behandelplan opgesteld.

Bij verwijzing door de huisarts kan de logopedist na het logopedisch onderzoek adviseren eerst naar een KNO-arts te gaan. Bijvoorbeeld wanneer zij het vermoeden heeft van een afwijking aan de stemplooien, zoals stembandknobbeltjes of een poliep op een van de stemplooien.