Logopedie

Spraak:
Een spraakstoornis kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen.
Een kind met een spraakstoornis spreekt de spraakklanken verkeerd of niet uit. Spraakklanken kunnen worden weggelaten, worden vervangen of worden vervormd.
De spraak is daardoor moeilijk te verstaan.
Ook bij volwassenen kan een spraakstoornis voorkomen. Een stoornis in de spierspanning en/of de aansturing van de spieren kan dan de oorzaak zijn van onduidelijke spraak of onverstaanbaar spreken. Lees verder over spraakstoornissen .

Stemproblemen en stemstoornissen kunnen ontstaan door allerlei oorzaken zoals infecties (griep, keelontsteking), problemen van de luchtwegen (allergieën of astma), problemen van neurologische aard zoals stemplooiverlamming, een CVA (herseninfarct) of bepaalde ziektebeelden (ziekte van Parkinson), hormonale afwijkingen, kwaadaardige tumoren.
Maar ook als er geen medische problemen zijn, kunnen er stemklachten ontstaan. Een verkeerde manier van spreken, verkeerd stemgebruik, overbelasting van de stem, spanning en stress kunnen een normaal functioneren van de stem belemmeren. Als dit maar lang genoeg aanhoudt, of als er meerdere factoren zijn die de stem negatief beïnvloeden, kan je een stemstoornis ontwikkelen.
Veel stemproblemen ontstaan door (een combinatie van) factoren die op zich niet ernstig hoeven te zijn. Lees verder over stemproblemen.

Stotteren is een communicatiestoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. De timing van de spraakbewegingen is in aanleg en/of door erfelijkheid minder goed ontwikkeld. Klanken of lettergrepen worden herhaald en/of verlengd. Soms zijn er stille blokkades hoorbaar. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen, zoals meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren. Lees verder over stotteren en broddelen

Taal

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft in vergelijking met leeftijdgenootjes.

Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het begrijpen van taal, de zinnen kunnen kort en ongestructureerd zijn, uw kind weet weinig woorden en/of het vertellen van een verhaal is moeilijk.

Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals een spraakontwikkelingsachterstand, een algehele ontwikkelingsachterstand, een gehoorprobleem.

Soms wordt er door de logopedist, leerkracht of arts een algeheel ontwikkelingsonderzoek (psychologisch, logopedisch en gehooronderzoek) geadviseerd. In een onderzoeksinstituut kan dan worden bepaald of er sprake is van stoornissen die de (taal)ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren.Lees verder over taalontwikkeling.