Tarieven 2020

Logopedie en logopedie-stottertherapie zitten in het basispakket van de zorgverzekering.

Voor cliënten vanaf 18 jaar geldt dat u eerst uw eigen risico moet betalen. Het wettelijke eigen risico voor 2020 is vastgesteld op € 385.

Indien u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekering, wordt de behandeling volledig vergoed. Wij dienen de factuur rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar.

Behandeltarieven niet-gecontracteerde zorgverzekeraar

  • Individuele zitting logopedie (25 minuten) € 40
  • Individuele zitting stotteren (50 minuten) € 80
  • Telefonische zitting (10 minuten)* € 15
  • Instructie/overleg ouder(s)/verzorger(s) van de patiënt (25 minuten) € 40
  • Niet nagekomen afspraak logopedie** € 20
  • Niet nagekomen afspraak logopedie-stottertherapie** € 30
  • Anamnese en onderzoek logopedie na verwijzing € 40
  • Anamnese en onderzoek stottertherapie na verwijzing € 40

Vraag bij uw zorgverzekering na welk bedrag u vergoed krijgt. Vraag hiervan een schriftelijke bevestiging.

* Een telefonische zitting wordt door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed.

**Afmeldingen dienen bij verhindering minstens 24 uur tevoren afgezegd te worden. Indien u de afspraak minder dan 24 uur tevoren afzegt, wordt de behandeling persoonlijk bij u in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken kunt u niet indienen bij de zorgverzekering.